ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Անուշ Ռոբերտի Սարգսյան

Սյուզաննա Արթուրի Պետրոսյան

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Անուշ Ռոբերտի Սարգսյան

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

Անուշ Ռոբերտի Սարգսյան

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

28 հունիս 2023 թվական թիվ ԳՔ/6/Ա

ք. Երևան

ԱՆՈՒՇ ՌՈԲԵՐՏԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 26.06.2023թ. եզրակացությունը և Անուշ Ռոբերտի Սարգսյանի դիմումը` հրամայում եմ.
1. Անուշ Ռոբերտի Սարգսյանին 2023 թվականի հունիսի 29-ից, 9 ամիս փորձաշրջանով, նշանակել Հանձնաժողովի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) պաշտոնում:
2. Հանձնաժողովի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի պետ (ծածկագիր` 44-20.2.6-Ղ4-1) Լուսինե Աբրահամյանին նշանակել Անուշ Ռոբերտի Սարգսյանի փորձաշրջանը համակարգող:
3. Աշխատավարձը սահմանել 221312 (երկու հարյուր քսանմեկ հազար երեք հարյուր տասներկու) դրամ:
4. Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր:

Սմբատ Խաչատրյան