ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2021 թվականի օգոստոսի 13-ին հայտարարված լսողական ծրագրի հաճախականության օգտագործման լիցենզավորման մարզային՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքում սփռման մրցույթը Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի 2021 թվականի հոկտեմբերի 6-ի թիվ 147-Ա որոշմամբ հայտարարվել է չկայացած՝ հայտերի ընդունման համար սահմանված՝ 13.09.2021-04.10.2021թթ. ժամանակահատվածում հայտեր չներկայացվելու հիմքով: