ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՕՐԱԿԱՐԳ. 29 դեկտեմբերի 2020 թ.

  1. «Տեսալսողական հաղորդումների հաշվառման էլեկտրոնային մատյանի ձևը և վարման կարգը սահմանելու մասին» հարցի վերաբերյալ
    Տեսնել որոշումը
  2. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2010 թվականի մարտի 12-ի «Հեռուստառադիոհաղորդումների հաշվառման մատյանում հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» N 2-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցի վերաբերյալ
    Տեսնել որոշումը
  3. «Մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» հարցի վերաբերյալ
    Տեսնել որոշումը