ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՕՐԱԿԱՐԳ. 11 փետրվարի 2022 թ.

 1. «ՁԱԳԵՁՈՐ» ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 70 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 2. «ՖՐԻ ՆՅՈՒԶ» ՍՊ ընկերության նկատմամբ վարչական ակտի ընդունում (Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հարուցված թիվ 1 վարչական վարույթի եզրափակիչ փուլ)
  Տեսնել որոշումը
 3. «ԱՄԵԴԻԱ» ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված տեսալսողական ծրագրերի ծանուցման վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 4. «ԱԼՏ» ՀԵՌՈՒՍՏԱԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊ ընկերության հեղինակազորման վկայագրի գործողությունը դադարեցնելու դիմումի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը
 5. «ՊՐՈԳՐԵՍ ՄԵԴԻԱ» ՍՊ ընկերության հեղինակազորման վկայագրի գործողությունը դադարեցնելու դիմումի վերաբերյալ
  Տեսնել որոշումը