Քարտուղարություն

  Իրականացնում է Աշխատակազմի փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների պահպանման վերահսկողության աշխատանքները և արխիվային գործը: