Միջազգային կապերի, տեղեկատվության և զարգացման ծրագրերի բաժին

Ապահովում է  Հանձնաժողովի, Աշխատակազմի և oտարերկրյա պետությունների, միջազգային կազմակերպությունների իրավասու մարմինների միջև փոխհարաբերությունները, կազմակերպում է հասարակայնության և զանգվածային լրատվամիջոցների հետ առնչվող աշխատանքները, ինչպես նաև իրականացնում է Հանձնաժողովի համացանցային կայքէջի տեղեկատվական սպասարկումը: