Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժին

Իրականացնում է Հանձնաժողովի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը: