Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն

Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտը կարգավորող օրենսդրության և տեղեկատվության բնագավառը կարգավորող այլ իրավական ակտերի մշակումը, ապահովում  հեռուստառադիոընկերությունների լիցենզավորման գործընթացի աշխատանքների անցկացումը և վարում  լիցենզավորված անձանց անհատական գործերը: