Գործերի կառավարչություն

Համակարգում է աշխատակազմի նյութատեխնիկական ապահովումն ու սպասարկումը: