Աշխատակազմի կառուցվածքր

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի աշխատակազմը (այսուհետ՝ Աշխատակազմ) իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող պետական կառավարչական հիմնարկ է, որն ապահովում է «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և այլ իրավական ակտերով Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումն  ու քաղաքացիական իրավահարաբերություններին Հանձնաժողովի մասնակցությունը: