Անձնակազմի կառավարման բաժին

Նախապատրաստում է անձնակազմի կառավարման գծով Հանձնաժողովի որոշումների, Հանձնաժողովի նախագահի և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերը և դրանք ներկայացնում ստորագրման, պահպանում է Հանձնաժողովի և Աշխատակազմի փաստաթղթերը և աշխատակիցների անձնական գործերը: