Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

Պաշտոնական կայք

Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում բարեփոխումների համալիր ծրագիր իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջացավ, որը հիմք ստեղծեց այդ ոլորտի գործունեության կարգավորման եւ հետագա զարգացման համար:

Նկատի առնելով հեռուստատեսության առանձնահատուկ դերն ու նշանակությունը, հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա ունեցած հսկայական ազդեցությունն, ինչպես նաեւ հայրենական և սեփական արտադրության հաղորդումների պահանջարկը` որոշվեց մշակել եթերային նոր քաղաքականություն՝ ապահովելով հեռուստաեթերի թեմատիկ բազմազանությունն ու լուսաբանման բազմակողմանիությունը:

Կարևորվեց հեռուստատեսության և ռադիոյի դերը հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, կրթական  տեղեկատվության մատչելիության ապահովման, համամարդկային արժեքների տարածման գործում: Որպես առաջնահերթություն նշվեց հեռուստառադիոընկերությունների ազատ գործելու և արտահայտվելու իրավունքի, ինչպես նաև հասարակության օբյեկտիվ ու անաչառ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքի պաշտպանությունը:

Խնդիր դրվեց հստակեցնել հեռուստառադիոընկերությունների կարգավիճակը, կանոնակարգել դրանց հիմնադրման, լիցենզավորման, ղեկավարման կարգը, գործունեության ընթացքում ծագող հարաբերություններն, իրավունքների ու պարտականությունների առաջացման հիմքերը:

Խնդիր դրվեց նաև առավել թափանցիկ դարձնել հեռարձակման արտոնագրի տրամադրման գործընթացն՝ ապահովելով հեռարձակվող լրատվության միջոցների ազատությունն, անկախությունն ու բազմազանությունը:

Այս խնդիրների ու մտադրությունների իրագործման նպատակով 2001թ. «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հիման վրա ստեղծվեց Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը՝ գործադիր գործառույթներ իրականացնող եւ կարգավորող պետական անկախ մարմինը:

Հանձնաժողովի առաջին կազմը նշանակվել է 2001 թվականի մարտի 19-ին՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ՆՀ-839 հրամանագրով:
Հանձնաժողովը բաղկացած է ութ անդամից. անդամների կեսը վեց տարի ժամկետով ընտրվում է Ազգային ժողովի կողմից, իսկ մյուս կեսը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից՝ վեց տարի ժամկետով: 
Հանձնաժողովի կողմից իրականացվող հիմնական գործառույթներին կարող եք առավել մանրամասն ծանոթանալ՝ այցելելով  ՀՌՀ-ի կայքի «Օրենքներ» բաժին:
 

ՀՌԱՀ անդամներ

Տիգրան Հակոբյան

Տիգրան Հակոբյան

ՀՌՀ Նախագահ

ՀՌՀ անդամ է նշանակվել Ազգային Ժողովի 2016 թ. սեպտեմբերի 15-ի ԱԺՈ-014-Ա որոշմամբ

Վլադիմիր Օհանյան

Վլադիմիր Օհանյան

ՀՌՀ անդամ

ՀՌՀ անդամ է նշանակվել ՀՀ նախագահի 2017թ. հունիսի 8-ի ՆՀ-481-Ա հրամանագրով

Դավիթ Ամալյան

Դավիթ Ամալյան

ՀՌՀ անդամ

ՀՌՀ անդամ է նշանակվել ՀՀ նախագահի 2017թ. հունիսի 8-ի ՆՀ-481-Ա հրամանագրով

Հայկ Քոթանյան

Հայկ Քոթանյան

ՀՌՀ անդամ

ՀՌՀ անդամ է նշանակվել Ազգային Ժողովի 2015 թ. դեկտեմբերի 9-ի ԱԺՈ-010-Ա որոշմամբ

Արմեն Մկրտչյան

Արմեն Մկրտչյան

ՀՌՀ անդամ

ՀՌՀ անդամ է նշանակվել Ազգային Ժողովի 2015 թ. դեկտեմբերի 9-ի ԱԺՈ-009-Ա որոշմամբ

Ռոլանդ Շառոյան

Ռոլանդ Շառոյան

ՀՌՀ անդամ

ՀՌՀ անդամ է նշանակվել ՀՀ Նախագահի 2016թ. դեկտեբերի 15-ի ՆՀ-1174-Ա հրամանագրով

Կորյուն Առաքելյան

Կորյուն Առաքելյան

ՀՌՀ անդամ

ՀՌՀ անդամ է նշանակվել Ազգային Ժողովի 2015 թ. դեկտեմբերի 9-ի ԱԺՈ-011-Ա որոշմամբ

Աշխատակազմ

Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ առաջանալու դեպքում` այն համալրվում է«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան, որոնց մասին կարող եք տեղեկանալ`այցելելով  http://csc.am/ կայքը:

ՀՌԱՀ նիստեր

 • Սույն թվականի նոյեմբերի 26-ին տեղի է ունենալու ՀՌԱՀ-ի հերթական նիստը, որտեղ քննարկվելու են հետևյալ  հարցերը`

  1.       «ԱՐԱՆԵԱ» ՍՊ ընկերությանը ոչ սեփական հեռուստածրագիր վերահեռարձակելու թույլտվություն տալու վերաբերյալ:

  2.    «ՆՈՐ ԴԱՐ, ՆՈՐ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿ» ՍՊ ընկերությանը հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու համար հատկացված կապուղին փոխելու վերաբերյալ:

  3.      «ՏԱՎՈՒՇ-ՏՎ» ՍՊ ընկերությանը վարչական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը:

  11/24/14
 • ԵՐԿ
 • ԵՐԵ
 • ՉՈՐ
 • ՀԻՆ
 • ՈւՐԲ
 • ՇԱԲ
 • ԿԻՐ

Կոնտակտներ