ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ո՞ր դեպքերում է լիցենզավորված անձը պարտավոր հայտ ներկայացնել լիցենզիայի վերաձևակերպման համար

Իրավաբանական անձի վերակազմակերպման կամ անվանման կամ գտնվելու վայրի փոփոխման դեպքում այդ փոփոխություններն իրավական ուժ ստանալու օրվանից սկսած 15-օրյա ժամկետում լիցենզավորված անձը պարտավոր է հայտ ներկայացնել լիցենզիայի վերաձևակերպման համար: