ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Ի՞նչ ընթացակարգով են տրվում թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի և ռադիոծրագրերի եթերային հեռարձակման լիցենզիաները

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի և ռադիոծրագրերի եթերային հեռարձակման լիցենզիաները տրվում են մրցութային կարգով՝ համաձայն Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2010 թվականի  հունիսի 28-ի «Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստաընկերությունների մրցույթի անցկացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 23-Ն և 2017 թվականի հունիսի 28-ի «Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով ռադիոծրագրերի հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթի անցկացման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 28-Ն որոշումների: