Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

Պաշտոնական կայք

հասցե:
 0009 Երևան, Իսահակյան 28
հեռ
+37410 52-83-70
Ֆաքս
+37410 52-83-71
Էլ. փոստ
nctr@tvradio.amՀՌՀ նախագահ Գագիկ Բունիաթյանgagikbuniatyan@tvradio.am
ՀՌՀ նախագահի տեղակալ Վլադիմիր Օհանյան
ohanyan@tvradio.am
 
 

 

Ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչություն (ԾՄՎՎ)

ԾՄՎՎ պետ Արման Վարդանյան
vardanyan@tvradio.am
ԾՄՎՎ ծրագրերի մոնիտորինգի բաժին 
 monitoring@tvradio.am
ԾՄՎՎ վերահսկողության բաժին
 control@tvradio.am

Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչություն (ԻԼՎ)

ԻԼՎ պետ Դավիթ Մարգարյան
 margaryan@tvradio.am
ԻԼՎ լիցենզավորման բաժին
 licensing@tvradio.am
ԻԼՎ իրավական ապահովման բաժին
 nersisyan@tvradio.am 

 Միջազգային կապերի, տեղեկատվության և զարգացման ծրագրերի  բաժին 

ՄԿՏԶԾ բաժնի պետ Զարուհի Մաքսուդյան
maksudyan@tvradio.am           
Քարտուղարություն
secretariate@tvradio.am
Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժին
financial@tvradio.am
Անձնակազմի կառավարման բաժին 
personnel@tvradio.am
Գործերի կառավարչություն
gasparyan@tvradio.am

 

 

 

 

  • ԵՐԿ
  • ԵՐԵ
  • ՉՈՐ
  • ՀԻՆ
  • ՈւՐԲ
  • ՇԱԲ
  • ԿԻՐ

Կոնտակտներ