Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

Պաշտոնական կայք

Ռադիոընկերություններ

«ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈ» ռադիոծրագիր

«ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈ» ռադիոծրագիր

«ՇԻՐԱԿԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈ» ՓԲԸ

Սփռման տարածքը ՝ ք. Գյումրի

Հեռարձակման հաճախականությունը՝ 102.5 ՄՀց

  • www.shiraktvr.webnode.ru
«ՇԱՆԹ» ռադիոծրագիր

«ՇԱՆԹ» ռադիոծրագիր

«ՇԱՆԹ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ ռադիոհաղորդումների հեռարձակում
Սփռման տարածքը՝ ք. Գյումրի
Հեռարձակման հաճախականությունը՝ 104.1 ՄՀց
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 04.07.2003թ.- 20.07.2017թ.

  • Լիցենզիա: 65
  • ԵՐԿ
  • ԵՐԵ
  • ՉՈՐ
  • ՀԻՆ
  • ՈւՐԲ
  • ՇԱԲ
  • ԿԻՐ

Կոնտակտներ