Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

Պաշտոնական կայք

Կաբելային (մալուխային) հեռուստաընկերություններ

«ԱՐՎԵՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍ» ՍՊԸ

«ԱՐՎԵՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 16.11.2007թ.-16.11.2017թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան

 • Լիցենզիա: 129
«ԱՐԹՈՏԵՔՍ» ՍՊԸ

«ԱՐԹՈՏԵՔՍ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 20.03.2010թ.-20.03.2020թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան

 • Լիցենզիա: 137
«ՄԵԳԱԹԻՎԻ» ՍՊԸ

«ՄԵԳԱԹԻՎԻ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 26.05.2010թ.-26.05.2020թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան

 • Լիցենզիա: 140
«ԿԱՅԾ ԼԱՅՆ» ՍՊԸ

«ԿԱՅԾ ԼԱՅՆ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 26.05.2010թ.-26.05.2020թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան

 • Լիցենզիա: 141
«ՄՈՒԼՏԻ ՔԱՍՏ» ՍՊԸ

«ՄՈՒԼՏԻ ՔԱՍՏ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 23.12.2010թ.-23.12.2020թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան

 • Լիցենզիա: 146
«ՀՈՎՆԵՏ» ՍՊԸ

«ՀՈՎՆԵՏ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝  10.06.2011թ.- 10.06.2021թ.
Սփռման տարածքը ՝ ք. Երևան

 • Լիցենզիա: 174
«ՄԱՐԻՆԿԱ» ՍՊԸ

«ՄԱՐԻՆԿԱ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 01.09.2011թ.-01.09.2021թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան


 • Լիցենզիա: 179
«ԹԻՎԻՆԵՏ» ՍՊԸ

«ԹԻՎԻՆԵՏ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 15.06.2012թ.-15.06.2022թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան

 

 • Լիցենզիա: 184
«ԷՅ-ԱՓ» ՓԲԸ

«ԷՅ-ԱՓ» ՓԲԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 16.06.2012թ.-16.06.2022թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան

 • Լիցենզիա: 185
«ՅՈՐՆԵԹ» ՍՊԸ

«ՅՈՐՆԵԹ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 07.07.2015թ.-07.07.2025թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան

 • Լիցենզիա: 203
«ԻՆՔՈՄ» ՍՊԸ

«ԻՆՔՈՄ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 30,12,20152թ.-30,12,2025թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան

 • Լիցենզիա: 210
<<ԱՎՐՈՐԱ ՄԵԴԻԱ>> ՍՊԸ

<<ԱՎՐՈՐԱ ՄԵԴԻԱ>> ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստառադիոծրագրերի կաբելային (մալուխային) հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 23.08.2017թ.-23.08.2027թ.
Սփռման տարածքը՝ ք. Երևան

 • Լիցենզիա: 224
 • ԵՐԿ
 • ԵՐԵ
 • ՉՈՐ
 • ՀԻՆ
 • ՈւՐԲ
 • ՇԱԲ
 • ԿԻՐ

Կոնտակտներ