Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

Պաշտոնական կայք

Հեռուստաընկերություններ

Հայտ չներկայացվելու հիմքով մրցույթը հայտարարվել է չկայացած

Հայտ չներկայացվելու հիմքով մրցույթը հայտարարվել է չկայացած

2012 թվականի հունիսի 7-ին հայտարարված թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով տարածքային  սփռման (Վայոց ձորի մարզ), ընդհանուր ուղղվածության ու տվյալ տարածքի բնակչության հետաքրքրությունները բավարարող եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների արտահերթ մրցույթին մասնակցելու համար սահմանված ժամանակահատվածում հայտ չներկայացվելու հիմքով մրցույթը հայտարարվել է չկայացած:

 

  • ԵՐԿ
  • ԵՐԵ
  • ՉՈՐ
  • ՀԻՆ
  • ՈւՐԲ
  • ՇԱԲ
  • ԿԻՐ

Կոնտակտներ