Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

Պաշտոնական կայք

Հեռուստաընկերություններ

«Վանաձոր» հեռուստաընկերություն

«Վանաձոր» հեռուստաընկերություն

«ԱՐՏԳԱՐ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների հեռարձակում

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 18.04.2002թ. - [*]

Սփռման տարածքը՝ ք. Վանաձոր

$comp.name

«ՖՈՐՏՈՒՆԱ» հեռուստածրագիր

«ՖՈՐՏՈՒՆԱ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 20.01.2011թ.- 20.01.2021թ.
Սփռման տարածքը՝ ՀՀ Լոռու մարզ

 

 

 • Լիցենզիա: 150
$comp.name

«ՄԻԳ» հեռուստածրագիր

«ԼՈՌՈՒ ՄԻԳ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 03.07.2002թ.- [*]

Սփռման տարածքը՝ ք. Վանաձոր

 • Լիցենզիա: 58
$comp.name

«ԱՆԿՅՈՒՆ ԳՈՒՄԱՐԱԾ 3» հեռուստածրագիր

«ԱՆԿՅՈՒՆ ԳՈՒՄԱՐԱԾ 3» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 25.10.2003թ.-[*]

Սփռման տարածքը՝  ք. Ալավերդի

 • www.ankyun3.am
 • Լիցենզիա: 79
$comp.name

«ԼՈՌԻ» հեռուստածրագիր

«ԼՈՌԻ ԹԻՎԻ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 01.11.2003թ.-[*]
Սփռման տարածքը՝  ք. Վանաձոր

 • www.loritv.am
 • Լիցենզիա: 83
 • ԵՐԿ
 • ԵՐԵ
 • ՉՈՐ
 • ՀԻՆ
 • ՈւՐԲ
 • ՇԱԲ
 • ԿԻՐ

Կոնտակտներ