Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով

Պաշտոնական կայք

Հեռուստաընկերություններ

«ԼՈՒՅՍ» հեռուստածրագիր

«ԼՈՒՅՍ» հեռուստածրագիր

«ՆՈՐ ԴԱՐ, ՆՈՐ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստածրագրերի եթերային հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 20.01.2011թ.- 20.01.2021թ.
Սփռման տարածքը՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ

 • Լիցենզիա: 158
$comp.name

«ԱՎԵՏԻՍ» հեռուստածրագիր

«ԷՋՄԻԱԾԻՆ» ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԱԿ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների հեռարձակում

Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 12.04.2002թ.- [*].
Սփռման տարածքը՝  ք. Էջմիածին

 • Լիցենզիա: 43
 «ՆՈՅ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» հեռուստածրագիր

«ՆՈՅ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» հեռուստածրագիր

«ԹԵՎ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 18.04.2002 թ. - [*]

Սփռման տարածքը՝   ք. Արմավիր

 • Լիցենզիա: 47
$comp.name

«ԱԼՏ» հեռուստածրագիր

«ԱԼՏ» ՀԵՌՈՒՍՏԱԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

Գործունեության տեսակը՝ հեռուստահաղորդումների հեռարձակում
Լիցենզիայի գործողության ժամկետը՝ 18.04.2002թ.- [*]
Սփռման տարածքը՝ ք. Արմավիր

 • www.alttv.am
 • Լիցենզիա: 49
 • ԵՐԿ
 • ԵՐԵ
 • ՉՈՐ
 • ՀԻՆ
 • ՈւՐԲ
 • ՇԱԲ
 • ԿԻՐ

Կոնտակտներ