ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

Անի Վլադիմիրի Հարությունյան
Հայկ Լևոնի Ղազարյան
Ռոբերտ Կառլենի Շահբազյան
Լուսինե Սեդովի Բունիաթյան
Աշխեն Գառնիկի Կարապետյան
Անի Վահանի Գևորգյան

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1)թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Աշխեն Գառնիկի Կարապետյան

 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Աշխեն Գառնիկի Կարապետյան

 

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՌԱԴԻՈՅԻ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
 Հ Ր Ա Մ Ա Ն

16 հունիսի 2022 թվական  թիվ  14 -Ա

ք. Երևան

      ԱՇԽԵՆ ԳԱՌՆԻԿԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 15.06.2022թ. եզրակացությունը և Աշխեն Գառնիկի Կարապետյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.    Աշխեն Գառնիկի Կարապետյանին 2022 թվականի հունիսի 17-ից, 9 ամիս փորձաշրջանով, նշանակել Հանձնաժողովի տեսալսողական մեդիայի գործունեության վերլուծության և մեթոդաբանության բաժնի ավագ վերլուծաբանի (ծածկագիր` 44-20.2.6-Մ3-1) պաշտոնում:

2.    Հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր` 44-20.1.2-Ղ4-1) Արմինե Ներսիսյանին նշանակել Աշխեն Գառնիկի Կարապետյանի փորձաշրջանը համակարգող:

3.    Աշխատավարձը սահմանել 175 932 (մեկ հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինն հարյուր երեսուներկու) դրամ:

4.    Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր:

 

Ս.Խաչատրյան