ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Տեղեկատվություն Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած, թեստավորման փուլը հաղթահարած և հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների վերաբերյալ

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլին մասնակցելու թույլտվություն ստացած քաղաքացիների

 

Հասմիկ Հակոբի Մարտիրոսյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Հասմիկ Հակոբի Մարտիրոսյան

Ց ՈՒ Ց Ա Կ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող ներքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակիցների

 

Հասմիկ Հակոբի Մարտիրոսյան

 

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՌԱԴԻՈՅԻ   ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ
 Հ Ր Ա Մ Ա Ն

14 նոյեմբերի 2022 թվական  թիվ  24 -Ա

ք. Երևան

 

ՀԱՍՄԻԿ ՀԱԿՈԲԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» N 792-Ն որոշմամբ սահմանված հավելվածի 12-րդ կետի 1-ին ենթակետով, և հիմք ընդունելով Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ4-6) թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հարցազրույց անցկացնող հանձնաժողովի 14.11.2022թ. եզրակացությունը և Հասմիկ Հակոբի Մարտիրոսյանի դիմումը` հրամայում եմ.

1.    Հասմիկ Հակոբի Մարտիրոսյանին 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ից, 9 ամիս փորձաշրջանով, նշանակել Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկողի (ծածկագիր՝ 44-20.1.1-Մ4-6) պաշտոնում՝ լուծելով 2021 թվականի հուլիսի 26-ին կնքված թիվ 10 ժամկետային աշխատանքային պայմանագիրը:

2.    Հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի գլխավոր մշտադիտարկող (ծածկագիր` 44-20.1.1-Մ2-1) Եվա Հայրապետյանին նշանակել Հասմիկ Հակոբի Մարտիրոսյանի փորձաշրջանը համակարգող:

3.    Աշխատավարձը սահմանել 150 799 (մեկ հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր իննսունինն) դրամ:

4.    Ամենամյա արձակուրդի տեսակը` նվազագույն և լրացուցիչ, 24 աշխատանքային օր:

 

Ս.Խաչատրյան