ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ  N 1
ՀՌՀ գլխանոր քարտուղարի
12.09.2019թ թիվ 122-Ա հրամանի
ՀԱՎԵԼՎԱԾ  N 1
ՀՌՀ գլխանոր քարտուղարի
09.07.2019թ թիվ 86-Ա հրամանի

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

 

1.   Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար (ծածկագիր՝ 44-Ղ1-1)

 

Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչություն

1.   Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Ղ3-1)

2.  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Ղ4-1)

3.  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Ղ4-2)

4.  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի գլխավոր մշտադիտարկող (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Մ2-1)

5.  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկող (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Մ4-1)

6.  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկող (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Մ4-2)

7.  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկող (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Մ4-3)

8.  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկող (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Մ4-4)

9.  Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկող (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Մ4-5)

10.   Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի ավագ մշտադիտարկող (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Մ4-6)

11.    Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Ղ4-3)

12.   Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկիչ (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Մ2-2)

13.   Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ծրագրերի մոնիտորինգի և վերահսկողության վարչության վերահսկողության բաժնի գլխավոր վերահսկիչ (ծածկագիր՝ 44-23.1.1-Մ2-3)

 

3.   Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորմանան վարչություն

1.      Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության պետ (ծածկագիր՝ 44-23.1.2-Ղ3-1)

2.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 44-23.1.2-Ղ4-1)

3.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբան (ծածկագիր՝ 44-23.1.2-Մ2-1)

4.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավական ապահովման բաժնի ավագ իրավաբան (ծածկագիր՝ 44-23.1.2-Մ3-2)

5.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 44-23.1.2-Ղ4-2)

6.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 44-23.1.2-Մ2-2)

7.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 44-23.1.2-Մ3-1)

8.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 44-23.1.2-Մ3-3)

 

4. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ներքին աուդիտի բաժին

1.      Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 44-23.1.3-Ղ4-1)

2.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի ներքին աուդիտի բաժնի ավագ աուդիտոր (ծածկագիր՝ 44-23.1.3-Մ3-1)

 

5. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժին

1.      Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 44-23.2.1-Ղ4-1)

2.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի միջազգային կապերի, հասարակայնության հետ կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիր՝ 44-23.2.1-Մ3-1)

 

6. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժին

1.      Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 44-23.2.2-Ղ4-1)

2.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման բաժնի բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչ (ծածկագիր՝ 44-23.2.2-Մ3-1)

 

7. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժին

1.      Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժնի պետ-գլխավոր հաշվապահ (ծածկագիր՝ 44-23.2.3-Ղ4-1)

2.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական բաժնի ավագ հաշվապահ (ծածկագիր՝ 44-23.2.3-Մ3-1)

 

8. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քարտուղարություն

1.      Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քարտուղարության պետ (ծածկագիր՝ 44-23.2.4-Ղ4-1)

2.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քարտուղարության ավագ փաստաթղթավար (ծածկագիր՝ 44-23.2.4-Մ5-1)

3.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի քարտուղարության արխիվավար (ծածկագիր՝ 44-23.2.4-Մ6-1)

 

9. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործերի կառավարչություն

1.      Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործերի կառավարիչ (ծածկագիր՝ 44-23.2.5-Ղ4-1)

2.     Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործերի կառավարչության գնումների գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 44-23.2.5 -Մ2-1)