ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով ռադիոծրագրերի հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթների մասնակիցների ցանկը հրապարակելու և հայտերի հրապարակման օրը սահմանելու մասին

Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի 2017 թվականի հունիսի 28-ի «Թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով ռադիոծրագրերի հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթի անցկացման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 28-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետի համաձայն հրապարակվում է թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով ռադիոծրագրերի հեռարձակման լիցենզավորման թիվ 1-18 մրցույթների մասնակիցների ցանկը: Միաժամանակ, թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով ռադիոծրագրերի հեռարձակման լիցենզավորման թիվ 1-18 մրցույթների մասնակիցների հայտերի և կից փաստաթղթերի հրապարակման օր է սահմանվել 2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ը: /Կից որոշում/